Klašu audzinātāji un klašu telpas, uzsākot 2020./21. m.g.