26. aprīlī skolā vecāku diena!

26.aprīlī
Limbažu novada ģimnāzijā
VECĀKU DIENA

Plkst. 17.00 skolas padomes sanāksme B korp. 201.kab.;
plkst. 18.00 A korp. aktu zālē direktores Guntas Lāces informācija par skolas aktualitātēm ;
plkst. 18.15 saruna ar lektoru Aleksi Daumi par panākumu domāšanas stratēģiju;
• pēc tam tikšanās ar klašu audzinātājiem.

Aicināti visi interesenti!

Skolas administrācija