Mācību uzsākšana 2020./2021. mācību gada 7. klasē

macibas7kl