Projektu diena

PIRMDIENA, 17. FEBRUĀRIS

 

7. – 8. klase  

No 9.00 kopā ar klases audzinātāju veic pētījumu, apkopo un noformē materiālu

par dažādām profesijām – kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem 

 

13.15 - pusdienas

 

10. – 11. klase

No 9.00 kopā ar klases audzinātāju veic pētījumu, apkopo un noformē materiālu

 par dažādām profesijām – kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības   nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.

 

Skolēniem, kuri strādā ZPD, individuālas konsultācijas pie darbu vadītājiem.

 

9. klase

9.a klase – eksāmena darbs latviešu valodā 418.A sk. Inga Gaigale

9.b klase – eksāmena darbs latviešu valodā 208.B sk. Ilze Ābola

 

12. klase

12.a klase – eksāmena darbs angļu valodā 304.B sk. Aiga Torima

12.b klase – eksāmena darbs angļu  valodā 307.B sk. Rita Maksima 

 

Direktores vietniece Ilze Ābola