Ēnu diena 2020

ēnudiena2020 

Rītdienu veido šodienas lēmumi.

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR VISLATVIJAS ĒNU DIENU

(vecākiem, skolotājiem, skolēniem)

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Norises laiks 12. februāris, 2020.

Ēnu diena tiek rīkota atbilstoši Nolikumam: 

http://miljons.jal.lv/Documents/2019_2020_mg/Enu%20diena/NOLIKUMS_ENU_DIENA.pdf 

Vairāk informācijas par Ēnu dienas norisi Limbažu novada ģimnāzijā ŠEIT

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs