Izbraukuma izrāde “Karavīrs” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

2019. gada 19. novembrī, valsts svētku noskaņās, Limbažu novada ģimnāzijas skolēniem bija iespēja noskatīties izrādi “Karavīrs”, kas notika Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, tādēļ, ka izrādes specifika pieprasīja pilnīgi aptumšotu telpu, lai vēl vairāk varētu izbaudīt izrādes sniegtās emocijas, pārdzīvojumus.

Limbažu novada ģimnāzijā valsts svētku nedēļas ietvaros tika runāts par patriotismu (Kas tas ir? Ko tas katram nozīmē?), latvisko identitāti, par Latviju katrā no mums un katru no mums Latvijā, sarunājoties arī ar viesiem, kuri ieradās mūsu skolā – gan Ārlietu ministrijas pārstāvis, gan pašvaldības pārstāvis, NVO pārstāvis.

Jāuzsver, ka izrāde “Karavīrs” sniedza iespēju vēlreiz aizdomāties par šiem jautājumiem – kāpēc vajadzīga valsts, ko tā mums nozīmē, ko nozīmē būt/nebūt patriotam, ko tas sevī ietver gan vārdos, gan darbos. Izrādes forma nebija ierasti klasiska, jo tā bija bez teksta, akcentu liekot uz kustību, mūziku, simboliskiem, metaforiskiem objektiem, kas katrs bija ar savu mērķi, nozīmi.

Izrādes neierastā forma, kuras laikā skatītājiem (skolēniem) netiek tekstuāli it kā priekšā pateikts, par ko aizdomāties, lika skolēniem vēl izteiktāk, ar lielu iedziļināšanos domāt līdzi uz skatuves notiekošajam, meklējot atbildes kustībā, mūzikā, simbolos…

Būtiski, ka pēc izrādes notika diskusija par izrādē redzēto, dzirdēto, kurā iesaistījās izrādes aktieris (tā bija monoizrāde!). Jau pašā sākumā tika uzsvērts tas, ka nav pareizo vai nepareizo atbilžu, bet ir katra pašā viedoklis, domas, jūtas par redzēto, dzirdēto, kas šķiet tikpat loģiski kā tas, ka mēs katrs esam dažādi, un arī mūsu domas par mūsu valsti ir citādas.

Laikā, kad mums apkārt bieži vien apzināti vai neapzināti tiek darīts viss, lai “izsistu no sliedēm” mūsu nacionālo pašapziņu un identitāti, šī bija lieliska iespēja būt katram pašam ar savām pārdomām un dzirdēt citu domas par to, cik svarīgi ir nepazaudēt savu latvisko identitāti, piederību savai valstij, ģimenei. 

 

izrade izrade1

 

Direktores vietniece Zane Kalniņa