Novembra projektu diena

PROJEKTU DIENA

2019. gada 12. novembris

7.-9. klase

9.00 – 11.00 grupu darbs, diskusija, individuālā plāna izstrāde par tēmu “21. gadsimta prasmes”. Klašu telpās kopā ar klases audzinātāju.

11.00 – mēģinājums valsts svētku koncertam, gatavojot klases priekšnesumu.

10. klases

9.00 – 10.00 nodarbība “21. gadsimta prasmes”, vada Daiga Rudzīte.

10.00 – 11.00 nodarbība par darba tirgus situāciju Pierīgas reģionā, vada Ramona Kočāne.

11.00 – mēģinājums valsts svētku koncertam, gatavojot klases priekšnesumu.

11. klases

9.00 – 10.00 nodarbība par darba tirgus situāciju Pierīgas reģionā, vada Ramona Kočāne.

10.00 – 11.00 nodarbība “21. gadsimta prasmes”, vada Daiga Rudzīte.

11.00 – mēģinājums valsts svētku koncertam, gatavojot klases priekšnesumu.

12. klases

9.00 – 12.00 izmēģinājuma eksāmens svešvalodas (krievu vai angļu valodā):

  • 12.a klase – 304.B kab., vada Aiga Torima (angļu valoda);
  • 12.b klase – 307.B kab., vada Rita Maksima (angļu valoda);
  • 12.a,b – 111.B kab., vada Lolita Martinsone (krievu valoda).

12. 00 – mēģinājums valsts svētku koncertam, gatavojot klases priekšnesumu.

Skolēni, kas raksta ZPD, apmeklē individuālas konsultācijas pie saviem darba vadītājiem.