Skolotāju diena 29.septembrī

sk diena

Direktores vietniece Antra Lezdiņa