Olimpiskā diena 2017

Olimpiskās dienas norise, 22.09.2017.

 

9:30-9:45 Pulcēšanās, stāšanās rīta rosmei Laukumā pie OC "Limbaži" sporta halles
9:50 Olimpiskās diena 2017 atklāšana
10:00 Rīta rosme
10:30

1.-2. klašu skolēnu komandām stafetes uz piepūšamās šķēršļu joslas

12. klases skolēnu komandām stafetes uz piepūšamās šķēršļu joslas

8.-9. klašu skolēnu komandām stafetes uz piepūšamās šķēršļu joslas

OC "Limbaži" sporta hallē
10:30 3.-4. klase stafetes stadionā OC "Limbaži" stadionā
10:30 7. klases skolēnu komandām stafete ar uzdevumiem Starts un finišs pie OC "Limbaži" airēšanas bāzes
10:30 10.-11. klašu skolēnu komandām Zemessardzes organizētās aktivitātes Jaunatnes parka teritorijā
10:30 5.-6. klašu skolēnu komandām stafetes OC "Limbaži" stadiona teritorijā
13:30

Priekšnesums "Greentrials" (velo triki)

Apbalvošana

OC "Limbaži" sporta hallē

 

1. klase/ 2. klase, kad piepūšamā šķēršļu josla veikta, dodas uz stafetēm stadionā.

3. klase/ 4. klase, pēc stafetēm stadionā dodas uz halli, uz piepūšamo šķēršļu joslu.

5. klase/ 6. klase, pēc stafetēm stadionā dodas uz halli, uz piepūšamo šķēršļu joslu.

7. klase pēc stafetēm stadionā dodas uz sporta halli, uz piepūšamo šķēršļu joslu.

8. klase/ 9.klase pēc piepūšamās šķēršļu joslas dodas uz airēšanas bāzi, uz stafeti ar uzdevumiem.

10.-11. klašu komandas, kuras pabeigušas aktivitātes Jaunatnes parkā, dodas uz sporta halli, uz piepūšamo šķēršļu joslu.

12. klase pēc piepūšamās šķēršļu joslas dodas uz Jaunatnes parku, uz Zemessardzes organizēto aktivitāti.

TIE, KAS OLIMPISKAJĀ DIENĀ NEPIEDALĀS, APMEKLĒ MĀCĪBU STUNDAS!

 

Direktores vietniece Ilze Ābola