Projektu diena 25. septembrī

RĪTA TIKŠANĀS!

 

 Sanāksme skolas zālē (4.stāvā): ierodas tie, kas VĒLAS BŪT skolas padomē „ 13 gudrās galvas”, un VISI, kas vēlas DARBOTIES skolas pasākumu NAGLIŅKOMANDĀ – būt organizatori, ideju bārstītāji, reklāmisti, kontrolieri, mākslinieki, runātāji utt.

             7.un 8. klase       – plkst. 8.30

10. un 11. klase  – plkst. 9.00

             9. un 12. klase    – plkst. 9.30  

 

7., 8. KLASE

 

PROJEKTU DIENA

UZVEDĪBAS KULTŪRA UN PIEKLĀJĪBA

 

NO PLKST.  9.00

AKTĪVA UN RADOŠA DARBOŠANĀS KOPĀ AR KLASES AUDZINĀTĀJU

 

7.a klase (audz. Ieva Ratniece ) – 201.B kab.

7.b klase ( audz. Anna Petrago ) – 210. B kab.

8.a klase ( audz. Kristīne Līsmane ) – 111. B kab.

8.b klase ( audz. Agris Ķirsis) – 304. B kab.

  ***Pusdienas plkst. 13.15

 

9. KLASE

NO PLKST. 10.00

 

EKSĀMENA UZDEVUMI MATEMĀTIKĀ

9.a1 klase – 307. B kab.

9.a2 klase – 307. B kab.

9.b klase – 207. B kab.

  ***Pusdienas plkst. 13.15

 

10., 11. KLASE

NO PLKST. 9.30

 

TIKŠANĀS AR PĒTNIECISKO UN PRAKTISKO DARBU VADĪTĀJIEM, PATSTĀVĪGS DARBS.

*** Līdz piektdienai, 22.septembrim, jāsazinās ar darbu vadītājiem un jāvienojas par tikšanās laiku pirmdien! Klases sarakstā pie ziņojuma dēļa 1.st. jānorāda darba vadītājs!

 

12.KLASE

NO PLKST. 10.00

EKSĀMENA UZDEVUMI MATEMĀTIKĀ

105.B kab.

Direktores vietniece Ilze Ābola