TOPOŠAJIEM ĢIMNĀZISTIEM UN VIŅU VECĀKIEM

Esi zinātkārs, radošs, gatavs aktīvi mācīties un pilnveidoties, kļūstot par mūsu dzīvespriecīgās skolas saimes daļu?

Mēs Tevi gaidām!

Limbažu novada ģimnāzija uzņem skolēnus

7. klasē pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programmā.

Lai iestātos skolā, vajadzīgs vecāku iesniegums (aizpilda skolā), 6. klases liecība, vecāka personu apliecinošs dokuments, bērna medicīniskā karte, fotogrāfija skolēna apliecībai. Piedāvāsim izvēlēties datorikas un sporta vai angļu valodas un pirmās palīdzības sniegšanas fakultatīvās nodarbības.

10. klasē
       • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
       un
       • vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programmās.

Lai iestātos skolā, vajadzīgs vecāku iesniegums (aizpilda skolā), apliecība par pamatizglītību, vecāka personu apliecinošs dokuments, bērna medicīniskā karte, fotogrāfija skolēna apliecībai.

Skolai ir kopmītnes. Vidusskolēni, kuru vidējais vērtējums ir vismaz 7 balles, katru mēnesi saņem Limbažu novada pašvaldības stipendiju. Konkursa kārtībā iespējams pretendēt uz līdzfinansējumu kursiem B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai.

Dokumentu iesniegšana no pl. 9.00 līdz 15.00 skolas kancelejā Rīgas ielā 30:
      • 7. klasēm līdz 6. jūnijam (6. jūnijā līdz pl. 18.00)
      • 10. klasēm no 12. līdz 14. jūnijam (14. jūnijā līdz pl.18.00)
Ja vēlies iestāties 8., 9., 11. vai 12. klasē, jāpiesakās individuālām pārrunām pa tālruni 64070795 vai 28620704.

Skolā papildus varēsi apgūt automodelismu, robotiku, mediju pretību, debates latviešu un angļu valodās, apmeklēt Latvijas Universitātes organizēto PRĀTNIEKU SKOLU pamatskolēniem, dziedāt lielākajā un labākajā jauniešu korī Ziemeļvidzemē.