Lepojamies!

Latvijas Atklātajā matemātikas olimpiādē atzinības nopelnījuši

Emīlija Paula Krogzeme un Valts Vītums - Jaunzems

(skolotāja Ērika Baune).

Arī pārējie dalībnieki startējuši godam. Visus rezultātus var apskatīt nms.lu.lv