Skolā būs VECĀKU DIENA!

Limbažu novada ģimnāzijas
VECĀKU DIENA
20. aprīlī

pl. 16.00 – tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
pl. 17. 00 – skolas padomes sēde (Rīgas ielā 30, B korpusā 201.kab.)

pl. 17.00Antras Lezdiņas saruna ar vecākiem (Rīgas ielā 28, A korpusā Aktu zālē)
                                  “Piecas mīlestības valodas bērniem un pusaudžiem”
                                 (Mēs visi mīlam savus bērnus, bet kāpēc viņi to nesaprot?)

pl. 18.00 – direktore Gunta Lāce par aktualitātēm skolā
pl. 18. 40 – tikšanās ar klašu audzinātājiem


Skolas administrācija