Skolēni turpina aktīvi piedalīties olimpiādēs!

     Esam priecīgi, ka mūsu meitenes Juta Deksne (11.kl.) un Laura Līva Paļuma (12.kl.) saņēmušas uzaicinājumu uz latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādi. Skolas vadība saka paldies skolotājai Velgai Kalējai par ieguldīto darbu! 

Tāpat priecājamies kopā ar Laumu Sīli (12.kl.), kura ieguvusi atzinību ekonomikas olimpiādē.

TURĒSIM ĪKŠĶUS par dalībniekiem arī turpmāk!