Olimpiāžu laiks turpinās!

Sirsnīgi sveicam un lepojamies!

Laura Līva PAĻUMA ieguva 1.vietu novadu angļu valodas olimpiādē 12.kl. Skolotāja Aiga Torima.

Ričards Uģis PABĒRZS ieguva atzinību novadu angļu valodas olimpiādē 12.kl. Skolotāja Aiga Torima.

Everita BINDE ieguva atzinību novadu vēstures olimpiādē 9.kl. Skolotāja Ija Puisāne.

Viktoriya ZARETSKAYA ieguva atzinību novadu vēstures olimpiādē 9.kl. Skolotāja Maija Tauriņa.

Laura Līva PAĻUMA ieguva 1.vietu novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 12.kl. Skolotāja Velga Kalēja.

Tabita OZOLIŅA ieguva atzinību novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.kl. Skolotāja Velga Kalēja.