Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu maiņas ceremonija

   2002.gadā Limbažu 1.vidusskola  saņēma glabāšanā Cēsu kauju Skolnieku rotas piemiņas karogu pēc tam, kad tas pēc Alberta Amerika meitas Astras Jansones ierosmes un Cēsu rajona padomes izpilddirektora Māra Niklasa atbalstīts, 1998.gadā karogs tika atjaunots. 2003.gadā to nodevām nākošajam glabātājam - Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai.

   Šogad, 25.jūnijā tieši Gaujienas vidusskola karogu nodeva nu jau Limbažu novada ģimnāzijai - direktores Inetas Zariņas un 12.klases skolēna, skolas padomes priekšsēdētāja Alekša Ozoliņa rokās. Atšķirībā no pirmās republikas tradīcijām, pēdējos gados skolu, kas cienīga saņemt un glabāt karogu, izvēlas Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā karoga komisija. Šogad komisijas pārstāvji viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota vadībā pieņēma lēmumu, ka karogu saņems Limbažu novada ģimnāzija par skolas veikumu patriotiskajā audzināšanā. Jāatzīmē Alekša Ozoliņa ieguldījums gan organizējot un iesaistoties pasākumos, gan brīvi un aizrautīgi tos prezentējot ne tikai komisijai, bet arī visiem piemiņas pasākuma dalībniekiem no 10 skolām Gaujienā. Īpašs veikums ir viņa veidotā prezentācija par notikumiem Limbažu apkaimē Cēsu kauju ietvaros 1919.g.jūnijā. Alekša veikumu atzīmēja un viņu sveica kapteinis, Zemessardzes studentu bataljona zemessargs Aleksejs Ozoliņš un viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Gaujienā ģimnāziju pārstāvēja delegācija, kuras dalībnieki piedalījās gan militāri sportiskajā sacensībā, gan erudītu konkursā par Cēsu kaujām. Zināšanu sacensībā Aleksis Ozoliņš, Edgars Runcis un Jānis Zvirgzdiņš ieguva 2.vietu, atpaliekot no saimniekiem - Gaujienas vidusskolēniem. Svinīgajā pasākumā Gaujienas pils parkā tika izvietoti visu skolu karogi, vēlējumus izteica armijas un zemessardzes pārstāvji, dzejnies Valdis Rūja, Cēsu skolnieku rotas karoga piemiņas biedrības goda vadītāja Astra Jansone. Protams - kulminācija mūsējiem bija brīdis, kad O.Vācieša Gaujienas vidusskolas direktore pasniedza karogu mūsu skolas direktorei. Tādējādi nākošais gads gaidāms atbildīgs un rūpju pilns, jo pēc gada viesi no Cēsīm, Valmieras, Mazsalacas, Valkas, Alūksnes, Gaujienas, Stalbes, Rūjienas, Smiltenes būs jāuzņem pie mums - Limbažu novada ģimnāzijā.

Cesu26