Cēsu pulka Skolnieku rotas karogs 1929. – 1940.

Nozīmīgākā Cēsu pulka brīvprātīgo skonieku rotas karavīru biedrības tradīcija saistās ar tās karogu.

Karogi

     Jau 1928.gadā Kārlim Dzirkalim, domājot par skoniekurotas piemiņas saglabāšanu, radās ideja par karogu. Viņš ir arī karoga meta autors. Karoga vienā pusē uzraksts “CĒSU PULKA SKONIEKU ROTA” un “6. JŪNIJS 1919” uz balta laukuma, kas malās apņmemts ar zaļu apmali un ozola lapām. Otrā pusē pakāpeniska krāsu pāreja no tumši sarkana uz baltu, garenā rombā rotas krūšu nozīmes attēls ar uzrakstu “NO ZOBENA SAULE LĒCA”

     Rotas piemiņas karogam līdzekļus ziedoja skolēni un skolotāji no 9 Ziemeļlatvijas ģimnāzijām:Cēsis, Valmiera, Limbaži, Mazsalaca, Rūniena, Valka, Smiltene, Gaujiena, Alūksne – no kurām 1919.gada jūnija dienās pieteicās brīvprātīgie skolēni.

     Karogu darināja Cēsu valsts ģimnāzijas audzēknes skolotājas A.Brincevas vadībā. 1929.gada 22.jūnijā Cēsīs to iesvētīja mācītājs P.Apkalns un rotai to pasniedza Valsts presidents Gustavs Zemgals. Ceļojošā rotas piemiņas karoga ideju akceptēja izglītības ministrija un katru nākošo mācību gadu pēc kārtas tas glabājās kādā no 9 Ziemeļlatvijas ģimnāzijām ar īpaši izstrādātu rituālu.

Gads Karoga atrašanās vieta Gads Karoga atrašanās vieta Gads Karoga atrašanās vieta
1929  Cēsis  1933 Rūjiena  1937 Smiltene
1930 Valmiera 1934 Valka 1938 Cēsis
1931 Limbaži 1935 Alūksne 1939 Valmiera
1932 Mazsalaca 1936 Gaujiena 1940 Limbaži

 

     Biedrības protokolu grāmatā ar nr.157 izdarīts pēdējais ieraksts par to, ka biedrības prezidijs nolemj “rotas karogu no Limbažu valsts ģimnāzijas pārņemt prezidija rīcībā, lai to novietotu muzejā.” Tas tika realizēts, un pēc 1940.gada 8.jūlija karoga oriģinļs glabājas Latvijas Vēstures muzejā Pils laukumā 3.

     1989.gadā Cēsīs – pēc pusgadsimta noklusēšanas Cēsu skonieku rotas biedrības piemiņas karogs parādās atkal – Cēsu kauju 70.gadadienā, kas sakrīt ar Atmodas laiku. Domas par karoga un ar to saistīto vēsturisko rituālu atjaunošanu cēsiniekiem radās 1996.gadā. Latvijas Brīvības cīņu dalībnieka, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Alberta Amerika meitas Astrs Jansones rosināts un Cēsu rajona padomes izpilddirektora Māra Niklasa atbalstīts, 1998.gadā karogs tika atjaunots un nodots glabāšanā Tālavas novada Cēsu 15.skautu vienībai.

    1999.gadā - Cēsu kauju piemiņas astoņdesmitgadē, kad ielūgumu piedalīties saņēma arī Limbažu 1.vidusskolas audzēkņi, karogu glabāja Cēsu zemessardzes 2.brigādes obligātā militārā dienesta rotas kareivji.

2000.gada 6.jūnijā Cēsīs notika Skolnieku rotas piemiņas pasākums, kura mērķis un uzdevums:

     1) popularizēt Cēsu kauju vēsturisko nozīmi;

     2) popularizēt Cēsu puka skolnieku rotas karoga piemiņu;

     3) ar militāro sacensību palīdzību noskaidrot labākos Cēsu pulka skolnieku rotas karoga pretendentus.