Lāčplēša diena 2018

                           

 ld  

Tā zeme ir mūsu,

tās pilsētas mūsu,

–Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, 

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.   

                              /Vilis Plūdonis/

Ik gadu 11. novembris, Lāčplēša diena, Latvijā ir īpaša diena, kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus. Šis gads nebūs izņēmums, bet, gluži pretēji, īpašs ar to, ka šis ir Latvijas simtgades svinību gads.

Mēs aicinām ikvienu šajā dienā godināt varoņus, iededzot sveces, dodoties svētku gājienā, jo "Tu esi Latvija".

Lāpu gājiens 11.11.2018. plkst. 17.00 sākas no Jūras ielas kapiem līdz Limbažu ev. lut. Baznīcas dārzam.

Limbažu novada ģimnāzijas

administrācija