Skolēni konferencē “Uzdrīksties uzvarēt!” gūst iedvesmu un jaunas idejas

9. un 11.klašu skolēni apmeklēja lielāko Latvijas uzņēmējdarbības konferenci jauniešiem UZDRĪKSTIES UZVARĒT. Konferenci, Ķīpsalas izstāžu hallē 31. Oktobrī, organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia). Tās mērķis ir izglītot Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi, daudzajām iespējām, ko tā dod. Konference kopumā pulcēja, vairāk kā 5000 skolēnu, jauniešu un skolotāju no visas Latvijas. Šī gada konferences devīze bija “Pievienojies varoņiem biznesā!”.

Konferencē ar iedvesmas stāstiem dalījās Maksims Jegorovs (Accenture Latvia), Alise Balgalve (Muesli Graci), Edgars Rozenvalds (Wood Religion Barber Shop), Līderu Programma absolventi Ernests Vēzis un Nannija Pētersone, 2019. gada Latvijas labākais skolēnu mācību uzņēmums Wheelift Latvia, Ieva Vīgante (Swedbank Latvia), Raimonds Kulbergs (Funderful), Dāvis Dudelis (Avenei), Jānis Rozenblats (Mailigen), Iļja Krūmiņš (Gamechanger Audio), Emīls Kaupers, Edgars Kaupers, Roberts Vanags (Carnival Youth) un citi.

Konferences uzdevums ir izglītot skolēnus tieši uzņēmējdarbības jomā, tomēr ik gadu jaunieši šo pasākumu uztver kā iedvesmas avotu savai karjeras plānošanai, kā nebaidīties no izaicinājumiem, kur rast motivāciju, kā pārvarēt dažādus šķēršļus ceļā uz sasniegumiem.

Ievas Vīgantes Swedbank valdes locekle, uzņēmumu pārvaldes vadītāja, ar jauniešiem runāja par mītiem un stereotipiem biznesā. Ne vienmēr vajag kaudzi naudas, lai sāktu biznesu, galvenā ir ideja un paša motivācija. Labas idejas un biznesa plāna īstenošanai naudu var piesaistīt. Tātad viņas aicinājums bija - Uzdrīksties sapņot, pamosties un darīt! Savukārt Alise Balgalve, Muesli Graci idejas autore un vadītāja, rosināja jauniešus - Uzdrīksties domāt lielā mērogā!, to pierāda viņas pašas pieredze, kā konkurēt lielajā tirgū no Latvijas līdz Jaunzēlandei. Sasniegumi gan nerodas paši no sevis, ir jāstrādā, jāveido preces kvalitāte, jāveido komanda, jābūt neatlaidīgam, un, protams, jāziedo savs brīvais laiks, izklaide, līdz brīdim, kad sasniedz stabilitāti.

Auditorijā, liela atsaucība bija Edgara Rozenvalda Wood Religion dibinātāja un vadītāja prezentācijai par mērķtiecību, pašmotivāciju, pacietību, sadarbību un drosmi rīkoties un darīt – Uzdrīksties būt mērķtiecīgs!

Jauniešus iedvesmoja Iļja Krūmiņa Gamechanger Audio dibinātāja un vadītāja stāsts par ģitāru pedāļu ražošanu un spēju nonākt mūziķu vidē pasaules līmenī.

Konference noslēdzās ar Carnival Youth mūziķu uzstāšanos un iedvesmas stāstu – Uzdrīksties būt pasaules mākslinieks!

Jaunieši uz konferenci devās ar  ESF  karjeras izglītības projekta SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālo atbalstu.

 

                       Nākamgad iedvesmas konference jauniešiem norisināsies 29. oktobrī.

UU1 UU2

UU3

                                                                         

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

Karjeras izglītības nodarbība “Karjera kā dzīve”

21.gadsimtā jēdziens karjera tiek attiecināts uz cilvēka dzīvi kopumā, ko veido piecas savstarpēji saistītas dzīves jomas – IZGLĪTĪBA, DARBS, ĢIMENE, BRĪVAIS LAIKS, PILSONISKUMS. Katrā no tām cilvēks veic noteiktas lomas. Veiksmīgas karjeras pamatnosacījums ir cilvēka spēja līdzsvarot šīs piecas dzīves jomas tā, lai viņš justos apmierināts pats ar sevi, ar savu personisko dzīvi, savu profesionālo un sabiedrisko darbību.

Nodarbībā piedalījās 10.a klases skolēni. Nodarbības mērķis ir skolēna pašizziņas attīstīšana, veidot skolēnu izpratni par jēdzienu karjera, kas atspoguļo cilvēka dzīvi kopumā. Nodarbības laikā skolēni izteica argumentētu viedokli, mācījās analizēt informāciju, radošā veidā, veidojot kolāžas atspoguļoja savu un grupas redzējumu par attiecīgo jēdzienu, diskutēja par nepieciešamajām prasmēm, tendencēm un prasībām darba tirgū. Nodarbības beigās, katra grupa prezentēja izveidoto plakātu, paskaidrojot pamatidejas, kuras vēlējās atspoguļot:

Darbs – svarīgi, lai cilvēks strādātu viņu interesējošu darbu, spēj izpaust savus dotumus, tas sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu;

Izglītība – nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas un prasmes visas dzīves garumā;

Ģimene – prasme veidot līdzsvarotas un harmoniskas attiecības ietekmē panākumus pārējās dzīves jomās;

Brīvais laiks – cilvēks īsteno savas intereses, kuras nav iespējams realizēt profesijā. Kāds brīvā laika pavadīšanas veids var kļūt arī par pamatu profesijas izvēlei un veiksmīgai karjerai;

Pilsoniskums – laiks un enerģija, kuru cilvēks velta, aktīvi iekļaujoties valsts un sava novada sabiedriskajā vai politiskajā dzīvē, līdzdalība dažādās aktivitātēs. 

10akarjera210akarjera1 10akarjera4

Skolēnu veidotās kolāžas tika izvietotas karjeras izglītības stendā, 1.stāva gaitenī.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Rudzīte

 
 

7.-10.klašu skolēni Saldū karjeras nodarbībās iepazīst pārtikas ražošanas nozares

17. aprīlī , 7.-10. klašu skolēni apmeklēja divus uzņēmumus Saldū, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu. Skolēni iepazina SIA „Saldus pārtikas kombināts”, piena konfektes “GOTIŅA” ražotnes darbību, guva priekšstatu par piena pārstrādes procesu un tajā iesaistītajām profesijām, noskatījās filmu par piena konfekšu tapšanu, vēroja konfekšu tīšanas un fasēšanas procesu. Redzētais veicināja skolēnu izpratni par uzņēmējdarbību Latvijā, tieši par pārtikas rūpniecības nozarēm. 

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 1 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.27

SIA "SALDUS MAIZNIEKS" bija iespēja iepazīt maiznieka profesiju. Maiznieks nodrošina maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu, sagatavo izejvielas darbam,  atjauno rudzu ieraugus  un mīklu, veic ražošanas dokumentācijas uzskaiti un izstrādājumu kalkulāciju. Skolēni varēja uzzināt, kādi vēl ir uzņēmumā strādājošo pienākumi, kādas prasmes nepieciešamas, kur var iegūt atbilstošo izglītību.

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.26 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 2 

Ceptuvē skolēniem bija iespēja redzēt ne vien kā strādā maiznieks, bet arī pašiem izveidot maizes kukulīti, kā arī degustēt tikko cepto maizīti.

            Skolēni atzina, ka izzinošās nodarbības bijušas interesantas un aizraujošas. 

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.26 1

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Rudzīte

Nodarbība par filmu veidošanu

7.novembrī ar iniciatīvas „Skolas soma” atbalstu 7.b, 8.a un 9.a klašu skolēni piedalījās nodarbībā par filmas veidošanu. To vadīja „FILMBOX” studijas dibinātājs, režisors Armands Ekštets. 

fv1

"Kā uzņemt savu filmu?”

 

Ko es gribu?

Kāpēc es gribu?

Kāda tam ir jēga?

Kāds ir mans mērķis?

fv2

Ideja jānoformulē vienā teikumā!

 

Mana filma būs par galveno varoni, kurš vēlas apceļot pasauli uz vienriteņa.

 

 

Galvenais varonis 8.a klases skolēns Rainers Kukulis.

fv3

Kāds ir filmas uzdevums?

 

Saintriģēt skatītāju.

Radīt interesi.

Reklamēt produktu.

Reklamēt sevi.

 

 

Mūs - skatītājus – saintriģēja 8.a klases skolēns Kristians Vārsbergs.

fv4

Režisors Armands Ekštets iepazīstināja ar dažādām profesijām, kuru pārstāvji piedalās filmas veidošanas procesā.

 

                Ko dara filmas producents, scenārists, gaismotājs...

               

 

 

Gaismotāja izmēģinājumos piedalījās 8.a klases skolēns Ringolds Reiziņš.

 

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesiju kokteilis”

2018.gada 15.un 29.oktobrī Limbažu novada ģimnāzijas 9.a, 9.b un 11.a klases skolēniem bija iespēja piedalīties projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajā karjeras attīstības atbalsta pasākumā Profesiju kokteilis. Pasākuma ietvaros notika divas dizaina darbnīcas, kurās tika runāts par un ap dizainu – grafisko, produktu un pakalpojumu dizainu. Pasākuma moto:

Divas limbažnieku galvas ir gudrākas par vienu – komandas darbs!

Dizaina darbnīcas vadīja Latvijas Mākslas akadēmijas studente Beatrise Lasmane. 

pk1

Beatrise Lasmane par gūto pieredzi darbā ar skolēniem: 

„Šī man bija ļoti vērtīga un jauna pieredze, kura, noteikti, noderēs turpmāk. Šīs pieredzes laikā es apguvu prasmi runāt jaunu cilvēku auditorijas priekšā, kas nebūt nav tik vienkārša, tas pieprasa pūles noturēt jaunā cilvēka uzmanību. Vēl man bija iespēja sakopot visu līdz šim uzkrāto pieredzi par dizainu. Sapratu, ka pēdējos gados esmu tiešām gājusi cauri lielai informācijas plūsmai tieši produktu un grafiskā dizaina sfērās, rezultātā uzkrājot, pēc savām domām, nozīmīgākos punktus, par kuriem arī runāju savās divās nodarbībās. Vērsu uzmanību uz to, kas ir pilnvērtīgs, labs dizains, analizējot un diskutējot par jau esošiem paraugiem. Stāstīju arī par izglītības iegūšanas iespējām, kuras iespējamas gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas. 

pk2

Pirmajā nodarbībā vairāk vadījos pēc sevis izveidotās prezentācijas, kurā apkopoju Latvijas un ārzemju dizaina paraugus, kā arī rādīju savus darbus. Visu klašu skolēni bija gana ieinteresēti. Prezentācijas ietvaros stāstīju arī par dizainera karjeras iespējām, kuras tiešām ir daudz. Centos vērst uzmanību uz komandas darbu, jo dizaineriem vienmēr ir jāstrādā komandā. Arī mēs, kā viena liela komanda, likām galvas kopā un gājām cauri dizainera ikdienas procesiem. Pirmās nodarbības noslēgumā izvirzījām problēmas un mērķauditoriju, ar kurām strādājām otrā nodarbībā. 

pk3

Otrajā dizaina darbnīcas tikšanās reizē mēs sākām rīkoties.

Izvirzītā problēma: LNĢ jauniešiem vajadzētu vairāk laika pavadīt ārā starpbrīžu laikā. Kopīgi analizējām ļoti daudz un dažādu sēžamo solu risinājumus. Pētījām, kā mūsu skola izskatās no ārpuses, un kāds varētu būt šis papildinošais elements, mūsu ideālais soliņš. Jaunieši daudz domāja un skicēja, kas varētu būt pievienotā vērtība. Līdz mēs nonācām pie sola, kurā būtu iebūvējams pulkstenis, kurš neļautu nokavēt stundas. Sols palika starp skicēm, bet var jau būt, ka nākotnē izgatavosim šos LNĢ īpašos soliņus! 

pk4

Savukārt, 9.b klases skolēni veidoja plakātu sava klases audzinātāja Agra Ķirša kompjūtera darbvirsmas ekrānam. Kopīgi noskaidrojām, ar ko viņš nodarbojas, kāda ir viņa ikdiena un kas ir tās lietas, kuras atsvaidzina viņa ikdienu. Daudz ilustrējām klasesbiedrus un domājām par uzjautrinošu saukli. Jauniešiem bija liela interese, kā to var realizēt datorprogrammās. Ar šiem jauniešiem sarunāju, ka pēc laiciņa pabeigšu darbu pati, fiksēšu procesu bildēs, kuras viņiem pārsūtīšu.

            Kopumā darbs ar LNĢ jauniešiem bija lielisks, nedaudz nogurdinošs, bet izglītot un iedvesmot jauniešu ir patīkami!” 

pk6

Skolēnu atsauksmes pēc pasākuma:

 • „Vienkārši tika saputrota galva. Mans nākotnes plāns bija izplānots, līdz atnāca šitā foršā ideja un parādīja, ka ir vēl kaut kas inčīgs, ko darīt!”
 • „Uz ikdienas lietām vairs neskatīšos kā parasti. Viss ir iespējams!”
 • „Šodien daudz uzzināju par mākslu un dizainu. Ir iemesls pārdomāt par nākotnes profesiju.”
 • „Uzzināju daudzas svarīgas lietas par mācībām, par dizainu (portfolio, pieņemšana, universitāte...). Mīti un realitāte par produktu dizainu.”
 • „Aizrautīgs stāstījums, labi izveidota prezentācija, brīva attieksme, atvērta saziņa.”

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

Seminārs par izglītības un darba iespējām medicīnas nozarē

17.oktobrī Limbažu novada ģimnāzijas skolnieces – Zane Krutova (9.a kl.), Lāsma Kreišmane (12.c kl.), Samanta Spurava (12.c kl.), Linda Madara Bilinska (12.c kl.) – un karjeras konsultante Ieva Ratniece piedalījās seminārā Valmierā par izglītības un darba iespējām medicīnas nozarē, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti, LU P.Stradiņa medicīnas koledžu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Valmieras slimnīcu.

                Bija iespēja iepazīties ar medicīnas nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, izaicinājumiem un jaunumiem, kā arī uzzināt par plašo izglītības iespēju klāstu medicīnas jomā.

1  2

 

Seminārā ikviens varēja piedalīties  arī praktiskākajās darbnīcās –

 • “Rokdarbi” – šūšana ar ķirurģiskajiem diegiem un adatu SIA “Vidzemes slimnīca” ķirurģijas nodaļas pārstāvis;
 • “Izglāb Joriku!” – pirmās palīdzības sniegšana, lūzumu fiksēšana, brūču pārsiešana SIA “Vidzemes slimnīca” traumatoloģijas nodaļas pārstāvis;
 • Situācijas izspēle – palīdzi cietušajam NMPD pārstāvis.

3  4

 

Skolnieču atsauksmes pēc semināra:

„Ļoti izglītojošs pasākums, vairāk uzzinājām par studiju iespējām medicīnas koledžās un par medicīnas nozarēm. Ļoti patika radošās darbnīcas, īpaši ķirurģiski šūt brūci (brūces imitāciju). Bija iespēja veikt imitētu zāļu (NaCl) injekciju, kas mums likās interesanti. RSU studentes stāstījums radīja priekšstatu par studentu dzīvi un notikumiem RSU.”

Atziņas no semināra:

 • „Visgrūtākais darbs – darbs ar cilvēkiem.”
 • „Darbs, ko nevar paņemt uz mājām un nevar atlikt uz rītdienu.”

 

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

Zinātnieku nakts 2018

28.septembrī Limbažu novada ģimnāzijas skolēni un skolotāji apmeklēja Eiropas Zinātnieku nakts pasākumus, kuru vadmotīvs šogad bija „Zinātne veido mūs”. Apmeklētājus uz ekskursijām laboratorijās, eksperimentiem, diskusijām ar zinātniekiem, pētnieciskajām darbnīcām un citām izzinošām aktivitātēm aicināja zinātniskie institūti un augstskolas.

            Vispirms devāmies uz Psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīniku, kur analizējām īsfilmas, darbnīcā centāmies atpazīt personības tipus un analizēt tos, izspēlējām „Cilvēku emociju analīzi”, kā arī pildījām viktorīnu par psihosomatiskās medicīnas faktiem un jaunākajiem pētījumu rezultātiem. 

zn1  zn2

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” viesojāmies vairākās pieturās. Pieturā „No tumsas uz gaismu” atklājām ķīmijas zinātņu pasauli: slikto un labo pelējumu garšaugos, tējās, sierā un citur. Pieturā „Mūsu ēšanas paradumi” veidojām izpratni un pētījām mūsu ēšanas paradumus – cik apēdam gada laikā, cik saldus produktus patiesībā mēdzam ēst ikdienā. Pieturā „Baktērijas mums visapkārt” varējām vērot baktēriju slepeno dzīvi – kā baktērijas nemanāmi ceļo no rokām uz priekšmetiem un uz pārtikas produktiem. 

zn3  zn4 

zn5  zn6

zn7  zn8  

zn9 

Latvijas Universitātes Dabas mājā apmeklētāji varēja iepazīties ar inovatīvu mākslīgā intelekta tehnoloģiju, kas ļauj vadīt dronu ar domas palīdzību.

            Zinātnieku nakts pasākumi aicināja atklāt, kā zinātne veido mūs! 

zn10  zn11

            Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

 

8. a klases pārgājiens

            7.septembrī 8.a klases skolēni un skolotāji Ieva Ratniece un Doxsey Andrew Ellis devās vairāku kilometru garā pārgājienā uz zemnieku saimniecību Katvaru pagastā „Priedītes”. Apskatījām un izmantojām arī iespēju izjāt ar „Tinker” šķirnes zirgiem. Latvijā šīs šķirnes zirgi ir retums. 

parg1  parg2  parg3

Bija iespēja arī pabarot trušus, vistas, kazas un aitas. 

parg 4  parg5  parg6

Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijā. Skolēni dienas noslēgumā bija ļoti noguruši, bet gandarīti par redzēto un  piedzīvoto. Tā bija lieliska iespēja tikties ar uzņēmēju un redzēt, ka arī laukos viss ir iespējams, ja vien paši vēlas un dara.

8.a klases audzinātāja Ieva Ratniece

„Pacelt pasauli”

11. maijā ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu 8. un 10. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Pacelt pasauli”. Skolēni personīgās izaugsmes treneres Ligitas Milleres vadībā iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku, lai jaunieši paši spētu izveidot savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu. Nodarbībā jaunieši aizpildīja savu mērķa karti, trenerei iesakot idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

 

pp1  pp2

 

Skolēnu atsauksmes par pasākumu:

 • „Patika savas nākotnes plānošana. Iemācījos neļaut citu viedoklim sevi ietekmēt.”
 • „Es ieguvu daudz labu padomu par nepadošanos. Daļu jau savā dzīvē cenšos piepildīt un varu teikt, ka tas darbojas. Patika domu kartes veidošana.”
 • „Es šodien iemācījos ticēt sev un saviem mērķiem, kurus vēlos sasniegt. Es iemācījos nepadoties pie pirmajām grūtībām, bet gan cīnīties un ticēt sev. Man patika lekcija par mērķu sasniegšanu un atrašanu. Kā arī, protams, man patika zīmēt un taisīt domu, mērķu karti.”
 • „Es iemācījos, ka mērķi ir jāraksta tagadnes formā. Viss ir sasniedzams. Man patika viss kopumā, ir jauki reiz pa reizei paklausīties motivējošos cilvēkos!”
 • „Es iemācījos to, cik ļoti ir jāstrādā ar savām domām. Tās maina visu mūsu uztverē. Vēl es iemācījos, lai kaut ko patiesi sasniegtu, uz to ir jātiecas +liktenis arī mazliet palīdz. Man patika klausīties īstos dzīves stāstos un veidot domu karti.”  

 pp3  pp4

pp5

            Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

„Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”

27. aprīlī ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu 7.klašu skolēni piedalījās pasākumā „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”. Fitnesa trenere Alise Putraima iepazīstināja ar savu karjeras ceļu, fitnesa treneres profesiju, izglītības un darba iespējām. Aktīvā nodarbībā skolēni iepazinās ar fitnesa treneres darba specifiku. Nodarbības noslēgumā tika pagatavoti un nogaršoti dažādi veselīgi smūtiji. Skolēni klausījās un darbojās ar lielu aizrautību. 

    ceu1  ceu2

                             ceu4  ceu3 

                                       ceu5  ceu6

ceu7

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece