Administrācija

Skolas administrāciju veido:

Gunta Lāce Skolas direktore
Ilze Ābola Direktores vietniece izglītības jomā
Zane Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā
Alvis Atslēga Saimniecības pārzinis
Uldis Bušs Direktores vietnieks IT jautājumos