Administrācija

Skolas administrāciju veido:

Gunta Lāce Skolas direktore
Ilze Ābola Direktores vietniece izglītības jomā
Zane Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā
Kristīne Līsmane Direktores vietniece izglītības jomā
Alvis Atslēga Saimniecības pārzinis
Uldis Bušs Direktores vietnieks IT jautājumos