Skolotāji 2018./2019. m.g.

Limbažu novada ģimnāzijas skolotāji

2018. /2019. m.g.

Skolotājs

Mācību priekšmets

Laura Atslēga

angļu valoda

Ilze Ābola

latviešu valoda un literatūra

Igo Ažuks

sports

Rūta Bārda

fizika

Vēsma Bērziņa

mājturība un tehnoloģijas

Uldis Bušs

informātika

Andrew Ellis Doxsey

angļu valoda

Ligita Dreimane

psiholoģija

Inga Gaigale

latviešu valoda un literatūra

Guna Grigorjeva

ķīmija, bioloģija

Māra Ieleja

matemātika

Velga Kalēja

latviešu valoda un literatūra

Zane Kalniņa

angļu valoda, latviešu valoda

Dainis Krūms

sports

Agris Ķirsis

sports

Gunta Lāce

matemātika

Kristīne Līsmane

vizuālā māksla

Leontīne Loce

krievu valoda

Rita Maksima

matemātika

Lolita Martinsone

krievu valoda

Aivars Meinards

ķīmija, bioloģija

Adela Rasma Mīkstā

fizika

Anna Petrago

matemātika

Ija Puisāne

vēsture, sociālās zinības

Ieva Rukšāne

matemātika, datorika, informātika

Sniedze Sainsa

ekonomika

Inta Somere

vācu valoda

Elīna Spolīte

ķīmija

Dzintars Students

mājturība un tehnoloģijas

Maija Tauriņa

mūzika, Latvijas un pasaules vēsture

Aiga Torima

angļu valoda

Uldis Umulis

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, ekonomika, politika, filozofija

Liene Vilde

mūzika

Inga Zaķe

krievu valoda

Juris Zaķis

ģeogrāfija

Zane Zvirgzdiņa

latviešu valoda, literatūra