Valsts pārbaudes darbu saraksts 2018./2019.m.g.

9. klasei

Latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 22. maijs, (mutiski) - 2019. gada 22. un 23. maijs

Svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2019. gada 29. maijs, (mutiski) - 2019. gada 29. un 30. maijs

Matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijs

 

11. klasei

Diagnosticējošais darbs: fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada aprīlis

 

12. klasei

Svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2019. gada 12. marts, (mutiski) - 2019. gada 12., 13. un 14. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 13. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2019. gada 14. marts, (mutiski) - 2019. gada 14. un 15. marts

franču valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 15. marts.

Latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijs

Matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijs

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijs

Fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijs

Bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijs

Ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijs

Informātikā (rakstiski) - 2019. gada 3. jūnijs, (praktiskā daļa) - 2019. gada 3. un 4. jūnijs

Ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijs

Ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijs