Fotogrāfēšanās

Fotogrāfēšanās ceturtdien, 18. janvārī, B korpusa zālē

 

9:00 - 9:20

8. a
9:20 - 9:50

7. a

9:50 - 10:10

9. a1
10:10 - 10:30

9. a2

10:30 - 10:50

9. b

10:50 - 11:10

11. a

11:10 - 11:30

8. b

11:30 - 11:50

11. b

11:50 - 12:20

7. b

12:20 - 12:50

11. c

12:50 - 13:20

10. a

13:20 - 13:40

10. b

13:40 - 

12. (ja vēlas)

 Direktores vietniece Ilze Ābola