Karjeras atbalsts LNĢ

ES

KARJERAS ATBALSTS LIMBAŽU NOVADA ĢIMNĀZIJĀ

Darba pasaule mūsdienās ir ļoti mainīga, tāpēc jauniešiem jau, mācoties skolā, jāpilnveido savas karjeras vadības prasmes jeb kompetences: spēja skaidri identificēt prasmes, vērtības, intereses, spēja identificēt jomas savai personīgai, profesionālai attīstībai un nepieciešamos resursus, atbalstu un palīdzību, plānot savu rīcību laikā, pieņemt lēmumus un tikt galā ar nenoteiktību.

Limbažu novada ģimnāzijā tiek realizēta karjeras izglītības programma. Skolēni ir saņēmuši un turpinās saņemt vispusīgu un pilnvērtīgu karjeras atbalstu secīgai karjeras plānošanai un sekmīgai karjeras izveidei.

Skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tā ietvaros skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādus karjeras izglītības pasākumus, pilnīgāk izzināt sevi, savas prasmes un personības iezīmes kā arī labāk izprast savu motivāciju, intereses, vērtības.

10.10.2017. 7.-9. klašu skolēni iepazinās ar profesijām, darba specifiku Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, Valsts policijā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

14.10.2017. 7. klašu skolēni iepazinās ar Jaunsardzes darbību.

01.11.2017. 7.-9. klašu skolēni iepazinās ar uztura speciālistu, profesijas iegūšanas iespējām, darba specifiku, darba pienākumiem.

16.11.2017. 7. – 12. klašu skolēni tikās ar LNĢ absolventu, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu Dāvidu Helviju Francu, lai gūtu informāciju par studiju iespējām un karjeru militārajā jomā.

23.11.2017. 10.,11. klašu skolēnu tikšanās ar LNĢ absolventi, Rīgas Biznesa skolas pārstāvi Laumu Sīli, lai uzzinātu par studiju iespējām, nepieciešamajām iemaņām, prasmēm.

27.11.2017. 9. – 12. klašu skolēni tikās ar Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības politiskajā un drošības komitejā, vēstnieku, Limbažu 1. vidusskolas absolventu Andžeju Viļumsonu, lai uzzinātu viņa karjeras ceļu.

5.12.2017. tikšanās ar organizācijas „Dream foundation” pārstāvi Elgu Sīli par studiju iespējām ārzemēs.

26.01.2018. 11. un 12. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Izglītības un karjeras portāla Prakse.lv organizēto semināru par jaunieti darba tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss?

30.01.2018. 11.a klases skolēniem stundu vadīja Swedbank pārstāvis praktisko mācībstundu programmas „Dzīvei gatavs” ietvaros.

01.02.2018. projekta ietvaros 7.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties pasākumā „Savu sapņu īstenotāji”, kurā režisors Mārtiņš Eihe iepazīstināja ar režisora profesiju, praktiskā darbībā uzsvēra prasmes, kādas topošajos darbiniekos vēlas redzēt darba devēji.

14.02.2018. skolēniem bija iespēja piedalīties Ēnu dienā, lai iepazītu padziļināti interesējošās profesijas.

19.02.2018. 9. – 12. klašu skolēni piedalījās projekta atbalstītā pasākumā „Mērķtiecīgs radošums labam rezultātam”. Radošo NEdarbnīcu vadīja biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” vadītāja Vita Brakovska. NEdarbnīcas vadītāja, izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, motivēja skolēnus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus jaunu ideju izstrādē, radīja interesi par uzņēmējdarbību.

23.02.2018. ar projekta atbalstu 47 skolas audzēkņi apmeklēja izglītības izstādi „SKOLA 2018”.

27.03.2018. 8.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Ogres tehnikuma pārstāvja organizētajā seminārā par ķīmiķa profesiju.

27.04.2018. 7.klašu skolēni piedalījās projekta atbalstītā pasākumā „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”. Fitnesa trenere Alise Putraima iepazīstināja ar savu karjeras ceļu, fitnesa treneres profesiju, izglītības iespējām. Aktīvā nodarbībā skolēni iepazinās ar fitnesa treneres darba specifiku.

11.05.2018. 8. un 10.klašu skolēni projekta ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pacelt pasauli”. Skolēni personīgās izaugsmes treneres Ligitas Milleres vadībā iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku, lai jaunieši paši spētu izveidot savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu. Nodarbībā jaunieši aizpildīja savu mērķa karti, trenerei iesakot idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Karjeras izglītība veido sistematizētu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas palīdz izprast indivīda personības piemērotību noteiktām profesionālās darbības jomām un konkrētai profesijai. 2018./2019. mācību gadā Limbažu novada ģimnāzijā tiks turpināta karjeras izglītības programmas realizācija un darbība projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Limbažu novada ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

VEIKSMĪGA KARJERA NAV NEJAUŠĪBA, TĀ IR TAVA IZVĒLE!

               

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kurā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves – karjeras – veidošanā un plānošanā. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības darbiniekiem. Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātajai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

 • mācību priekšmetu stundas;
 • klases stundas;
 • individuālās un grupu nodarbības;
 • ārpusstundu pasākumus;
 • mācību ekskursijas.

Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu ģimenēm. Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Karjeras konsultanta uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī izpētīt dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei.

Lai jūsu mācības, profesijas apguve, profesionālā karjera un dzīve būtu veiksmīga, atcerieties cilvēka veiksmīgas pašrealizācijas noteikumus:

 • Domā par nākotni un gatavo to šodien!
 • Nezaudē laiku, dzīve ir ļoti īsa!
 • Galvenais mērķa sasniegšanā ir vēlēšanās un aktivitāte!
 • Nav nezināmu uzdevumu!
 • Nav problēmu – ir iespējas! Katra problēma paver mums iespēju to atrisināt!
 • Tu vari sasniegt visu, ko vēlies! Tāpēc izvirzi lielus un pievilcīgus mērķus!
 • Rūpējies par prātu, domā un mācies!
 • Uzvedies tā, kā uzvestos tas, par kādu tu gribētu būt!

Sadarbosimies grupu, individuālajās vai elektroniskajās karjeras konsultācijās:

mob.tālr.: 26432110

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Limbažu novada ģimnāzijas karjeras konsultante: Ieva Ratniece

  

 • Karjeras izglītības programma ŠEIT!
 • Mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem
 • Skolēniem
 • Infografikas karjeras plānošanai

http://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf

http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf

http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf