"Ar bāliņu dancot gāju"

Komponists - Andris Kontauts

Teksts - latviešu tautas dziesma

Izpildītājs - Limbažu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēni

Zīmējumi - Eleonora Gulbe un Marta Zemīte

"Atklāj kopā ar Skudru Urdu"

2.a klase martā turpina dalību akcijā "Atklāj kopā ar Skudru Urdu". Šomēnes pētām gaisa īpašības. Veicām gan Skudras Urdas uzdotos uzdevumus, gan paši savus eksperimentus. Skolotājas Indras padomi tiešsaistē, maza vecāku līdzdalība ļāva 23 mājās tapt brīnumiem. Pamēģini, varbūt arī Tev iepatīkas pētīt un atklāt!

Sveicam LĪVU TAURIŅU ar iegūto 1. vietu

SVEICAM LĪVU TAURIŅU ar iegūto 1. vietu

Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu ķīmijas 

olimpiādē un uzaicinājumu piedalīties valsts olimpiādē!

Vēlam veiksmi un turam īkšķus!

Paldies skolotājai GUNAI GRIGORJEVAI par ieguldīto darbu!

test tube

Sveicam Kristīni Annu Garklāvu ar iegūto 1. vietu

SVEICAM KRISTĪNI ANNU GARKLĀVU ar iegūto 1. vietu

Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu latviešu valodas

un literatūras olimpiādē un uzaicinājumu piedalīties valsts olimpiādē!

Vēlam veiksmi un turam īkšķus!

Paldies skolotājai VELGAI KALĒJAI par ieguldīto darbu!

91032263 stock vector retro writing pen icon on white background vector illustration

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

uzdevumi round 400x400px

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Kas ir diagnosticējošie darbi un kāds ir to mērķis?

Diagnosticējošos darbus veido Valsts izglītības satura centrs. Ik gadu tiek organizēti divi darbi 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un trīs darbi 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās). Mazākumtautību izglītības programmās paredzēts arī papildus diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Šo valsts pārbaudes darbu galvenais mērķis ir noskaidrot, vai izglītojamais ir apguvis pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas un prasmes. Diagnosticējošā darba rezultāti palīdz pedagogam noteikt bērna zināšanu līmeni, kā arī saprast, kāds atbalsts viņam ir vajadzīgs, lai līdz mācību gada noslēgumam pilnveidotu un nostiprinātu apgūstamās zināšanas.


Kā diagnosticējošie darbi ietekmē bērna mācību rezultātu?

Diagnosticējošo darbu rezultātu vērtē procentos, tomēr šis rezultāts neietekmē skolēna vērtējumu ne semestrī, ne mācību gadā. Kad diagnosticējošais darbs ir pabeigts un novērtēts, skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem par bērna zināšanām.

Lai mazinātu satraukumu par pārbaudījumu saturu, vecāki kopā ar bērniem var laicīgi izmēģināt diagnosticējošo darbu uzdevumus. VISC mājaslapā ir publicēti iepriekšējo gadu darbu uzdevumi, ko bērns var izdrukāt un izpildīt mājās, pēc tam pārrunājot savas atbildes ar vecākiem vai skolotāju.


Kā diagnosticējošo darbu laikā izmantot Uzdevumi.lv?

Portālā Uzdevumi.lv vecākiem un bērniem ir iespēja iepazīties ar diagnosticējošo darbu treniņuzdevumiem, kas palīdzēs izprast to struktūru, kā arī nostiprināt zināšanas un atkārtot jau iepriekš apgūto mācību vielu. Portāla treniņuzdevumi ir veidoti, balstoties uz iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem, un papildināti ar dažādām variācijām, pareizajām atbildēm un to skaidrojumiem.
 

Klikšķiniet uz saites, lai atvērtu diagnosticējošā darba treniņuzdevumus: Diagnosticējošo darbu treniņgrafiks


Diagnosticējošo darbu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu, kas papildus katram izpildītajam uzdevumam sniegs arī pareizo atbildi un tās skaidrojumu. Papildus bez maksas atkārtot mācību vielu bērns var arī Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”, lasot teoriju un risinot uzdevumus dažādās skolas tēmās.


Ja ir neskaidrības par pašu darbu vai darba procesu, nebaidieties vērsties pie bērna skolotāja un lūgt papildus informāciju! Vēlam veiksmi!