Limbažu novada skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti

Dalībnieka vārds, uzvārds

Klase

Pakāpe

Ritvars Čingulis

1.b

I

Nikola Raudzēna

1.c

I

Adela Andžāne

2.a

A

Gabriela Straujā

3.b

II

Rēzija Cepurniece

5.a

I

Patriks Gertners -Vīnbergs

5.b

I

Agnese Anna Mošura

12.a

A

Diāna Dmitruka

12.a

A

 

 

Uz konkursa nākamo kārtu tiek izvirzīti:

  1. Adela Andžāne
  2. Patriks Gertners -Vīnbergs
  3. Rēzija Cepurniece
  4. Agnese Anna Mošura
  5. Diāna Dmitruka 

Fantastiskā gleznu izstāde kultūras namā

Trešdienas (02.03.) klases stundu 6.a klases skolēni un audzinātāja izmantoja, lai dotos uz kultūras namu aplūkot gleznas, kas veidotas no plastilīna!  Izstādei dots nosaukums  Klusais troksnis, šo darbu autors ir LVĢ bijušais audzēknis Reinis Ernests Rudzītis. Mūs pārsteidza gleznu daudzveidība un krāsu saspēle darbos, patiešām unikāli darbi! Skolēnos izbrīnu raisīja, ka no parastām plastilīna bumbiņām var tapt tādi brīnumi. 

Aicinām ikvienu atrast laiku un doties mākslas darbus aplūkot, lai brīnītos un smeltos pozitīvas emocijas!gleznu izstāde

Skolotāja Ulda Umuļa piemiņai

Daudzi mirst par vēlu, un daži mirst par agru. (Fr.Nīče)

 

Uldis Umukis 313401

(10.01.1957. – 25.02.2022.)

 

No mums aizgājis izcilais vēstures, filozofijas, politoloģijas un ekonomikas skolotājs, kādreizējās Limbažu 1. vidusskolas zīmols Uldis Umulis.

Kolēģi un bijušie skolēni Uldi atceras kā gara aristokrātu, cilvēku ar apbrīnojamām, plašām un dziļām zināšanām vēsturē, politikā un pasaules kultūrā.

1989. gadā skolotājs atgriezās darbā skolā, kurā pats bija mācījies. Vairāk nekā 30 gadu viņa harizma un personība jauniešus motivēja aizrautīgi apgūt vēsturi. Uldi raksturoja interese izzināt, skaidrs skats, tieša valoda, nepatika pret tukšvārdību un bezgalīga vienkāršība. Mēs atcerēsimies skolotāja rokasspiedienu – vienlīdz siltu un stingru, sasveicinoties gan ar lielvalstu prezidentiem, gan skolēniem un kolēģiem.

Skolotājs bija ļoti cilvēcīgs. Viņš kolekcionēja markas, kopa puķes, mīlēja literatūru, skolā vienmēr prata atrast un pateikt īstos vārdus īstajā brīdī, allaž saglabāja mieru un pieklājību.

Ulda Umuļa mūža ritējums nav bijis viegls, tajā bijuši smagi dzīves līkloči, ko viņš ir centies iziet ar taisnu muguru, vienmēr saglabājot vieglu pašironiju. Šķiet, ka skolotājs joprojām ar smaidu mums atgādina, ka “arī visdižākie imperatori kādreiz krīt”.

 

Skumjās esam kopā ar Ulda ģimeni un tuviniekiem.

Limbažu Valsts ģimnāzijas saime

 

"Tasīte izglītības" 22.02.2022.

"Tasītē izglītības" šoreiz par kritisko domāšanu un problēmrisināšanu.

Pasākumam pieteicās vairāk kā 250 skolotāji no visas Latvijas. Šoreiz "Tasīte izglītības" bija īpaša ar to, ka pirmo reizi savu pieredzi skolotājas Maijas Tauriņas stundās prezentēja skolēni Dina Daniela Visocka un Ringolds Reiziņš. Viņi stāstīja par saviem ieguvumiem no mājas ieskaitēm un diskusijām stundās. Ar vairākām metodēm un pieejām kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju pilnveidei sākumskolas skolēniem dalījās skolotāja Baiba Aizupe. Ar instrumentu izmantošanu, tostarp digitālās spēles GoViral spēlēšanu, stāstīja skolotājs Krišjānis Baltauss. Par izaugsmes sarunām ar skolēniem, individuālajām sarunām ar skolotājiem, projekta "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem" īstenošanu un kritiskās domāšanas prasmju pilnveidi audzināšanas stundās stāstīja skolotāja Zane Kalniņa. Ar pieredzi, īstenojot starppriekšmetu saikni un projekta tipa mācīšanos, dalījās skolotāja Baiba Skrīvele. Bet ar savas ideju vācelītes "pērlēm"  - Dzejas dienām - dalījās skolotāja Velga Kalēja.

Šeit pasākuma prezentācija: https://docs.google.com/presentation/d/1nCR5ylFO19vztBnMKkHpr-eIQukIU4_LAodtUKWk4uQ/edit#slide=id.gcfc6782069_0_17

Šeit pasākuma ieraksts un čats ar dalībnieku komentāriem (čata beigās daudz, daudz labo vārdu): https://drive.google.com/drive/folders/13JnoVo0rLhzFGSXBy18h8mPeIN5uBS4J?usp=sharing 

 

LVĢ izglītības metodiķe

Edīte Sarva

tasīte izglītības

Lieliskie pirmklasnieki 2022

Katru gadu februārī pirms došanās pelnītā brīvlaikā divpadsmito klašu skolēni organizē pasākumu “Lieliskais pirmklasnieks”. Šogad lieliskajiem pirmklasniekiem bija sagatavotas četras stacijas – sports, bioloģija, ķīmija un fizika. Katrā no stacijām kopā ar skolēniem līdzdarbojās divpadsmito klašu skolēni, kuri palīdzēja veikt uzdevumus, dalījās savās zināšanās un parūpējās par drošību. Skolēniem bija iespēja izspēlēties, izpētīt cilvēka skeletu, darboties ar mikroskopu, attēlot uz sienas zvaigznājus, jaukt vielas un veikt eksperimentus.

Mīļš paldies 12.b klasei, Gunai Grigorjevai, Vinetai Vērmanei un Rūtai Apiņai par rūpēm un ieguldīto darbu!

LVĢ skolēnu skatuves runas konkurss

Š.g. 3. februārī Limbažu Valsts ģimnāzijā norisinājās skolēnu skatuves runas konkurss. Kopā pasākumā piedalījās 22 skolēni. Tālāk uz Limbažu novada skatuves runas konkursu izvirzīti :

Ritvars Čingulis 1.b klase (skolotāja Iveta Everte)

Nikola Raudzēna 1.c klase (skolotāja Ilze Vērdiņa)

Adela Andžāne 2.a klase (skolotāja Kristīne Gaugere)

Gabriela Straujā 3.b klase (skolotāja Vēsma Miča)

Patriks Gerners – Vīnbergs 5.b klase (skolotāja Irēna Bērziņa)

Rēzija Cepurniece 5.a klase (skolotāja Irēna Bērziņa)

Agnese Anna Mošura 12.a klase (skolotāja Velga Kalēja)

Diāna Dmitruka 12.a klase (skolotāja Velga Kalēja)

 

Sakām lielu paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Lai veicas novada konkursā!

Lepojamies ar LVĢ skolēnu sasniegumiem jaunrades darbu konkursā!

Vislatvijas jaunrades darbu konkurss

Pērnā gada decembrī latviešu valodas skolotājas Irēnas Bērziņas rosināti, daži ceturtklasnieki atsaucās aicinājumam piedalīties Vislatvijas jaunrades darbu konkursā. Šis konkurss tika rīkots par godu filozofam un dzejniekam R. Mūkam. Konkursa tēma – “Lai zemei būtu vieglāk elpot, mums jāelpo tai līdz.”

Prieks un lepnums, ka mūsu ģimnāzijas skolēni par savu veikumu – radošajiem darbiņiem, ieguvuši Atzinības rakstus un balvas – grāmatas.

Sveicam un lepojamies ar Anci Kustavus (4.b), Elzu Elizabeti Lenšu un Danielu Groskopfu (4.a)!

Jaunrade