Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 13. 09.

8.b klase

1.,2.st. NENOTIEK!

9.a klase

5.,6.st. NENOTIEK!

9.b klase

4.st. VIZUĀLĀ MĀKSLA 208.B (+8.b 209. B) K. Līsmane

6.st. NENOTIEK!

10.a klase

5.st. ĶĪMIJA 208.B (+11.a 207. B) G.Grigorjeva

6.st. NENOTIEK!

10.b klase

1.,2.st. NENOTIEK!

12.a klase

3.st. MATEMĀTIKA 305. B (+10.a 307. B) R. Maksima

4.st. NENOTIEK!

12.b klase

3.st. NENOTIEK!

4.st. MATEMĀTIKA 305. B (+10.b 307. B) R. Maksima

SKOLĀ NAV: sk. I. Ābola, A. Ķirsis, I. Ažuks