Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 8. marts

 

7.a klase

3.st. KLASES STUNDA 303.B sk. I.Zaķe

4.st. INFORMĀTIKA 309.B sk. I. Rukšāne

7.st. NENOTIEK!

7.b klase

1.st. NENOTIEK!

4.st. SPORTS hallē sk. A. Ķirsis

5.,6.st. MĀJTURĪBA C korp. sk. V. Bērziņa

7.c klase

1.st. SPORTS hallē sk. A. Ķirsis

6.st. NENOTIEK!

7.st. PIRMĀ PALĪDZĪBA (f) NENOTIEK!

8.a klase

3.st. LATVIEŠU VALODA 418.A sk. I. Gaigale

8.b klase

2.st. NENOTIEK!

5.st. SPORTS hallē sk. A. Ķirsis

6.st. NENOTIEK!

9.a klase

6.,7.st. NENOTIEK!

10.a klase

8.st. NENOTIEK!

10.b klase

6.,7.st. MATEMĀTIKA 411.A sk. L. Lūkina

11.a klase

5.st. NENOTIEK!

11.b klase

2.,3.st. SPORTS hallē sk. A. Ķirsis

4.st. ĶĪMIJA (+8.a) 416.A sk. A. Meinards

12.a klase

2.st. KLASES STUNDA 411.A

12.b klase

1.st. NENOTIEK!

 

Skolā nav: M. Tauriņa, K. Līsmane, M. Ieleja, Dz. Students, A. Ķirsis