SWEDBANK PRAKTISKĀ MĀCĪBSTUNDA „DZĪVEI GATAVS”

     30.janvārī 11.a un 11.b klases skolēniem klases stundu vadīja Swedbank pārstāvis, finanšu konsultants Reinis Jansons. Stundas tēma bija budžeta veidošana, ekonomiskās izvēles. 

     Sākumā tika noskaidrots, kāpēc jāplāno budžets:

 • lai salāgotu vēlmes ar iespējām;
 • lai samazinātu nelietderīgus tēriņus;
 • lai sagatavotos neparedzētām situācijām.

     1swed

Skolēni tika iepazīstināti ar pieciem budžeta plānošanas soļiem:

 1. izdevumu uzskaite;
 2. analīze – kam, kāpēc, cik tērējam;
 3. mērķi – ko vēlamies mainīt;
 4. plāns – kā iecerēts mērķi sasniegt;
 5. plāna realizēšana.

Tika noskaidrota nepieciešamība pēc finanšu „drošības spilvena”, kā arī analizēts, kā to var veidot:

 • uzkrājumi;
 • apdrošināšana;
 • spēja aizņemties.

2swed3swed

     Praktiskā nodarbībā skolēni, pielietojot stundas sākumā iegūtās teorētiskās zināšanas par mājsaimniecības izdevumu struktūru un uzkrājumiem, iejutās finanšu konsultanta profesijā – veica gadījumu analīzes un pamatoja pieņemtos lēmumus.

     11.klašu skolēni pēc nodarbības atzina, ka ieguvuši jaunas zināšanas par finanšu plānošanu. Bija ļoti vērtīga tikšanās. Swedbank pārstāvis spēja ieinteresēt auditoriju!

4swed5swed