Vecāku diena

VECĀKU DIENA

LIMBAŽU NOVADA ĢIMNĀZIJĀ

2018. gada 6. novembrī

* Iespēja viesoties mācību stundās. Lūdzam iepriekš e-klasē informēt priekšmeta skolotāju, kura stundā iecerēts viesoties.

* No plkst. 16:00 līdz 18:00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un iespēja apskatīt skolas telpas.

* 18:00 vecāku kopsapulce B korpusa zālē 4. stāvā. Pēc vecāku kopsapulces – klašu vecāku sapulces.

                                                                                                                                        Skolas administrācija