Lekcija par bērnu garīgās veselības stiprināšanu.

Limbažu novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā"

Šī projekta ietvaros Limbažu novada ģimnāzijā notiks lekcija vecākiem un pedagogiem par bērnu garīgās veselības stiprināšanu.

Laipni lūdzam Jūs izmantot šo iespēju - lekcija notiks 25.10.2018. 17.30 - 19.30 Limbažu sākumskolas aktu zālē. Iespējams, ka Jums ir kādi konkrēti jautājumi, kurus varēsiet uzdot lektorei.

Lekciju vadīs Mg. Psych. Sanita Kronberga (maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, reģistrēta psihologu reģistrā kā izglītības, skolu un konsultatīvais psihologs).

Direktores vietniece Zane Kalniņa