Prātnieku laboratorija

24. aprīlī Limbažu novada ģimnāzija rīkoja "Prātnieku laboratorijas" pirmo nodarbību, kurā piedalījās prātnieki no Limbažu sākumskolas 6. klases, Limbažu novada ģimnāzijas 7. un 8. klases.

Kopā bija sapulcējušies 34 skolēni

Pirmajā nodarbībā prātnieki uzzināja, kas ir bionika, par kuru pastāstīja Limbažu novada ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas skolotāja Guna Grigorjeva. 

Jauniešiem šajā laikā bija iespēja iejusties īstu inženieru ikdienā. Viņi veidoja pagarinātās rokas prototipu, kas ļautu saņemt un noturēt dažādus priekšmetus. 

Jauniešus atbalstīja, iedrošināja un deva dažādus padomus Limbažu novada ģimnāzijas skolotājas Ilze Ābola, Elīna Spolīte, Adela Rasma Mīkstā, Ineta Zariņa un Guna Grigorjeva. 

Šajā laikā bērni iemācījās saprast savas kļūdas, tās uzlabot, iedrošināt citus prātniekus, pats galvenais - atrisināt problēmu komandā. 

Vairāk kā mums gāja, skaties bildēs. 

Nākošā "Prātnieku laboratorijas" nodarbība plānota jau maijā. 

Uz tikšanos!

Nodarbības tiek rīkotas sadarbojoties ar Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra Prātnieku laboratoriju

2018 04 2403.58.211 2018 04 2403.58.241

                                                         2018 04 2403.58.222 2018 04 2403.58.231

Fizikas skolotāja Adela Rasma Mīkstā