Vēstures izzināšana

7.a klases skolēni un audzinātāja 15.februārī iepazina tuvāk Latvijas vēsturi, apmeklējot Turaidas pilskalnu, kur pirms mūra pils uzcelšanas 13.gs. atradusies lībiešu valdnieka Kaupo koka pils.

7avest

Skolēni vēroja skaisti apsnigušos arheoloģiskos izrakumus (neviens nebija apmeklējis šo kultūrvēsturisko vietu ziemā), iepazinās ar restaurētajā ēkā iekārtoto ekspozīciju par viduslaikiem. No galvenā torņa skatu vietas baudīja brīnišķīgo Gaujas senielejas ainavu.

7avest2

Turaidā par uzkrāto nemateriālās kultūras mantojumu un tautas tradicionālajā dzīvesziņā balstīto vērtību sistēmu vēsta Tautasdziesmu parks – Dainu kalns un Dziesmu dārzs, kurā izvietotas 26 tēlnieka Induļa Rankas veidotās skulptūras. Tā bija vieta, kur sajutām dabas daili un smēlāmies enerģiju. 

7avest3

Pēc tam devāmies uz Siguldas kino, lai redzētu jaunāko vēsturisko filmu „Nameja gredzens”. Filma par 13.gs. bagātajām un varenajām pagānu zemju ciltīm. Filmas veidotāji atzinuši šo filmu par vēsturisku, tomēr gan varoņu izskats, gan valoda ir stilizēta un ar mūsdienu pieskaņu. Filma skolēnus pārsteidza vislabākajā nozīmē. Skati bija asiņaini, ticami un apbrīnojami kvalitatīvi. Tika novērtētas zemgaļu varenās kaujas spējas pirms vairākiem gadsimtiem, lika aizdomāties par katra cilvēka atbildību savas tautas priekšā. 

7avest4

Atpakaļceļā piestājām apskatīt arī tilpuma ziņā lielāko alu Baltijā un visvairāk apmeklēto dabas objektu Latvijā – Gūtmaņalu ziemā. Apskatījām gravējumus – vecākie saglabājušies no 17.gs. Kāds vēlējās arī pagaršot avotiņa ūdeni. Pēc kādas teikas, no alas iztekošais avotiņš ir lībiešu virsaiša Rindauga sievas asaras.

7avest5

LNĢ Karjeras konsultante Ieva Ratniece